Nu visar vi på AntiCorr batteriväxlare på film.

Vi har tagit fram en film så du lättare kan se hur vår batteriväxlare fungerar.

 

Film: