Batteristallage
Servicebil
Datorprogram

AntiCorr AB
Smedgatan 7
576 33 Sävsjö

Tel: +46 382-613 80

Fax: +46 382-670 42info@anticorr.se

Om AntiCorr AB

AntiCorr grundades 1983. Idag är verksamheten huvudsakligen inriktad på tre affärsområden: partnersamarbete, legotillverkning samt batteritillbehör.

 

Övergripande mål

  • Att fokusera på kunden genom att alla i företaget strävar efter att erbjuda största möjliga kundnytta.

  • Att genom kunskap, teknikutveckling och målmedvetet arbete skapa en långsiktig och stark finansiell bas för AntiCorrs verksamhet.

     

Konkurrensfördelar

  • Vi behärskar flera olika processer som kompletterar varandra och kan erbjuda totallösningar.

  • Vi har en stark kvalitets- och miljöinriktning.
  • Vi levererar säkert och snabbt och har ett stort backuplager av råvarumaterial.
  • Vi är alla engagerade för att tillgodose kunden önskemål och krav.
  • Vi har en stabil kontinuitet i ledningen, ägande och ekonomi.